Web
Analytics

Bez zaświadczeń do 24 000 zł
od 1 000 zł do 120 000 zł
Wypłata gotówki nawet w dniu wypełnienia wniosku

Złóż wniosek

kredyt na samochód BGŻ BNP PARIBAS

Wstępna decyzja przez telefon
Na samochód, motor, quada
RRSO: 18,05%

Złóż wniosek

pożyczka na auto Ferratum

Minimum formalności (bez BIK)
Decyzja w 15 minut
Pierwsza pożyczka do 3000 zł

Złóż wniosek

Kredyt samochodowy dla firm

 

Na naszych drogach pojawia się coraz więcej samochodów. Jest to środek transportu niezbędny dla dojazdu do pracy, szkoły czy innego miejsca. W niemal każdym gospodarstwie domowym odnaleźć można przynajmniej jeden pojazd mechaniczny.
Nie tylko dla indywidualnych jednostek oraz rodzin duże znaczenie ma posiadanie samochodu. Istotną rolę odgrywa on również w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pojazd mechaniczny często może być najważniejszym narzędziem pracy. Służyć on może do poruszania się pomiędzy siedzibami firmy, ulokowanymi w różnych miejscach, bądź do dojazdów na spotkanie z klientami, ale nie tylko.
Sposobem na zdobycie środków pieniężnych na wyposażenie firmy w nowy pojazd mechaniczny, może być kredyt samochodowy dla firm.

Kredyt samochodowy dla firm

Jak wiadomo kredyt jest procesem przyznawania środków pieniężnych osobie potrzebującej przez osobę bądź instytucję, która je posiada. Podstawą uzyskania kredytu jest zawarcie umowy cywilno- prawnej pomiędzy stronami. To, o czym należy pamiętać przy zwracaniu się o pomoc finansową, to fakt, iż nie wystarczy oddać kwoty jaką się pożycza, ale trzeba powiększyć ją o naliczane odsetki, prowizje oraz marże. Umowa określa również termin w jakim należy całą kwotę zwrócić, a także wysokość miesięcznych rat.
Celem przeznaczenia uzyskanych środków może być m.in. zakup samochodu. Ta forma pomocy nie jest dostępna jedynie dla osób fizycznych, ale również dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Porównania i rankingi

Kiedy przedsiębiorca potrzebuje pomocy w dokonaniu wyboru oferty, może skorzystać z dostępnych porównań oraz rankingów. Są one tworzone i aktualizowane na bieżąco, więc dają pewność, że dana oferta nadal obowiązuje.
Osoby, które tworzą porównania i udostępniają je w sieci, koncentrują się na przyjętych wcześniej kryteriach. Wyznacznikami tymi są:

• kwota kredytu, jaką potrzebuje przedsiębiorca na zakup samochodu;

• czas, w jakim prowadzona przez przedsiębiorcę firma istnieje;

• przedmiot zakupu, czyli czy będzie to samochód nowy czy używany;

• wysokość oprocentowania;

• wysokość miesięcznej raty, jaką będzie musiał spłacić kredytobiorca;

• okres, w jakim będzie musiał dokonać spłaty zobowiązania;

• wysokość naliczanej prowizji oraz marży;

• zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu samochodowego

Każdy człowiek wie, że zakup samochodu nie należy do najtańszych inwestycji. Jest to jednak przedmiot, który podlega nieustannej eksploatacji, dlatego warto zainwestować większą sumę, aniżeli dokładać później do napraw samochodu.

Wysoka wartość pojazdu sprawia, że banki najczęściej przyjmują, iż zabezpieczeniem kredytu będzie zakupywane auto. Daje im to pewność, że w przypadku kiedy klient będzie miał problemy ze spłatą zobowiązania, będą mogli oni wziąć samochód w „zastaw” za pożyczone pieniądze. Zabezpieczenie, jakim jest samochód sprawia, że w okresie kredytowym, auto jest również współwłasnością banku. Wiąże się to z tym, że kredytobiorca nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących korzystania z tego pojazdu. Pełnoprawnym i jedynym właścicielem staje się on dopiero w momencie spłaty ostatniej raty pożyczki.

Innym zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy. Z czym on się wiąże? Koniecznością w tym przypadku jest zgłoszenie samochodu do rejestru, który prowadzony jest przez sąd rejestrowy. Co prawda, w tej sytuacji kredytobiorca może w pełni dysponować pojazdem, jednak kiedy chce go sprzedać musi dokonać pewnych formalności oraz ponieść koszty z tym związane. Najważniejsze jest to, że w momencie sprzedaży musi uzyskać on zgodę na tą czynność ze strony banku.

Jednym z rodzajów zabezpieczeń kredytu samochodowego jest również przewłaszczenie. Wiąże się to z ustanowieniem banku jako pełnoprawnego właściciela bądź współwłaściciela samochodu. Podobnie jak w przypadku zabezpieczenia w formie samochodu, tak i w tej sytuacji, kredytobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem w momencie całkowitej spłaty zobowiązania. W związku z powyższym, w okresie kredytowym ma on możliwość korzystania z pojazdu, tylko i wyłącznie w taki sposób, jaki został określony w umowie.

Sposobem zabezpieczenia zobowiązania jest także przejęcie do depozytu karty samochodowej. Właścicielem pojazdu w tym przypadku jest sam kredytobiorca, jednak ma on ograniczone możliwości sprzedaży, gdyż wcześniej musi uzyskać zgodę ze strony banku.

Wspomnieć należy, że niektóre z banków stosują również zabezpieczenie w formie cesji praw z polisy AC. Oznacza to, że korzyści z ubezpieczenia będzie uzyskiwał bank, aż do minięcia okresu kredytowego.

W ofertach banków odnaleźć można też propozycje kredytów samochodowych bez zabezpieczeń. Ta propozycja może skusić niektóre osoby, jednak należy pamiętać, że ta forma wiąże się z dużo wyższym oprocentowaniem.

Oprocentowanie

Oprocentowanie jest pewnego rodzaju zyskiem, jaki otrzymuje bank w zamian za pożyczenie środków pieniężnych. Nic więc dziwnego, że często może być ono dość wysokie. Jeśli chodzi o kredyty samochodowe, gdzie zakupywane auto staje się zabezpieczeniem zobowiązania, charakteryzują się one dość niskim oprocentowaniem.
Naliczana stopa procentowa zależna jest od:

– celu kredytu, czyli czy będzie to samochód nowy czy używany;
– okresu kredytowego;
– wysokości wkładu własnego;
– wartości pojazdu;
– waluty, w jakiej zaciągane jest zobowiązanie.

Bez względu na powyższe czynniki, oprocentowanie kredytu samochodowego waha się aktualnie od około 6,9% do nawet 16%. Jego wysokość ma znaczny wpływ na koszty całkowite zobowiązania, szczególnie wtedy, gdy jest ono długoterminowe.

Prowizja i marża

Na całkowitą wartość kredytu wpływ mają również dodatkowe opłaty. Prowizja, która pobierana jest jednorazowo na początku okresu kredytowego, oscyluje w najlepszych ofertach w granicach 2 – 5,9%. Oczywiście istnieją również sposoby uniknięcia kosztów związanych z płaceniem prowizji.

Wysokość naliczanej marży jest bardzo różnorodna. W ofertach można odnaleźć takie wartości jak 1,5%, a czasami nawet 8,8%, choć podobnie jak w przypadku prowizji może ona być negocjowana.

Minimalny okres prowadzenia działalności

W poszczególnych ofertach banków, czas przez jaki działalność musi być prowadzona, aby przedsiębiorca mógł uzyskać pomoc finansową jest różny. Nie mniej jednak, najczęściej wymagane jest 6 miesięcy, 12, 18 bądź 24. Okres ten narzucany jest przez bank, bowiem chce on posiadać pewność, że firma prowadzona przez przedsiębiorcę dobrze prosperuje, nie upadnie i będzie on w stanie spłacić zaciągnięte zadłużenie.

Okres kredytowania

Czas na jaki przedsiębiorca może zaciągnąć pomoc finansową na zakup samochodu, to okres od 12 do 96 miesięcy, choć w poszczególnych przypadkach mogą wystąpić okresy krótsze bądź dłuższe.

Waluta

W zależności od swoich indywidualnych oczekiwań, klient może skorzystać ze zobowiązania udzielanego w złotówkach bądź innej zagranicznej walucie. Zagraniczne dewizy, to z reguły euro, dolar amerykański, frank szwajcarski czy funt brytyjski. Co prawda, kredyt w zagranicznej walucie wiąże się z ryzykiem walutowym, ale jednocześnie charakteryzuje się on dużo niższym oprocentowaniem. Ten rodzaj kredytu może okazać się korzystny dla przedsiębiorców, którzy posiadają firmowe konto walutowe, bowiem dzięki temu unikną kosztów związanych z przewalutowaniem.

Wymagane dokumenty

Uzyskanie kredytu samochodowego dla firm wiąże się z dostarczeniem wymaganych przez bank dokumentów. Przedsiębiorca, aby potwierdzić istnienie działalności oraz uzyskiwane dochody musi przedstawić:

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
– zaświadczenia od odpowiednich instytucji, które potwierdzą niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne (ZUS/ KRUS) oraz z podatkami (Urząd Skarbowy);
– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON;
– PIT-36 bądź zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rzeczywistych dochodach.

Innymi dokumentami będą również te, które potwierdzą tożsamość przedsiębiorcy, czyli dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy inne dokumenty ze zdjęciem. Konieczne jest również dostarczenie dokumentów związanych z kredytowanym samochodem, a mianowicie umowa kupna- sprzedaży oraz ksero dowodu rejestracyjnego.

Zalety oferty dla firm

Niewątpliwie posiadanie samochodu może wiele ułatwić przedsiębiorcy. W skorzystaniu z kredytu samochodowego odnaleźć można również takie zalety jak:
– możliwość zakupu dowolnego pojazdu. Bez znaczenia jest tu wiek, może być to samochód stary, jak i nowy. Wspomnieć należy, że zobowiązanie przeznaczone może być również na zakup samochodu osobowego, ciężarowego, ale także naczep, autobusów, motocykli i innych;
– możliwość kupienia pojazdu w Polsce, jak i za granicą;
– dość niskie oprocentowanie;
– możliwość wyboru pomiędzy zobowiązaniem w walucie polskiej, a zagranicznej;
– możliwość załatwienia formalności przez Internet;
– wysokość miesięcznych rat oraz okres kredytowy dostosowany do możliwości finansowych przedsiębiorcy.

Kredyt a leasing

Innym sposobem na zdobycie środków na zakup samochodu jest wzięcie auta w leasing. Jest to nic innego, jak pożyczenie pojazdu. Wiąże się on z mniejszą liczbą formalności do załatwienia, a także niższymi kosztami dodatkowymi. Różnicą pomiędzy tymi dwoma formami jest fakt bycia posiadaczem auta. W przypadku leasingu, do końca całkowitej spłaty właścicielem jest zawsze firma leasingowa. Natomiast, kiedy auto jest kredytowane, pożyczkobiorca jest współwłaścicielem pojazdu wraz z bankiem, w związku z czym ma do niego większe prawa. Największą zaletą leasingu jest to, że jego całą wartość można zaliczyć na poczet kosztów związanych z uzyskaniem przychodów. Z kolei w przypadku zaciągniętego kredytu, odliczyć od podatku można jedynie odsetki i inne dodatkowe koszty.

W życiu współczesnego człowieka ogromną rolę odgrywa Internet. Służy on do wykonywania czynności związanych z pracą czy szkołą, a także do odprężenia się po męczącym dniu. Wykorzystany on może również być do uzyskania zobowiązania w sposób online.

Praktycznie już każdy bank umożliwia załatwienie formalności dzięki dostępowi przez Internet. Jest to ceniona forma, ponieważ aby uzyskać środki pieniężne, kredytobiorca nie musi udawać się do oddziału bankowego, a może to zrobić w domu. Pierwszym etapem jest wypełnienie wniosku online, a później telefoniczny bądź mailowy kontakt z doradcą finansowym. Nawet umowa podpisana może być w miejscu wskazanym przez klienta, bowiem zostaje ona dostarczona przez kuriera pod wskazany adres. Jak widać, dzięki kredytowi online, klient może zaoszczędzić sporą ilość czasu, co jest bardzo istotne w przypadku osób prowadzących firmę.

Kalkulator

Wystarczy poświęcić kilka minut, aby uzyskać zestawienie najkorzystniejszych ofert. Zestawienie to pojawia się na podstawie umieszczonych w odpowiednich polach informacji. Informacjami tymi są:

– przedmiot zakupu – samochód nowy czy używany;
– wartość pojazdu;
– rok produkcji pojazdu;
– wartość zobowiązania;
– dewiza;
– okres kredytowy;
– rodzaj rat – równe czy malejące.

Przeprowadzamy symulację i porównujemy oprocentowanie kredytów w takich instytucjach jak:

 • Alor Bank
 • iGotówka
 • T-Mobile
 • mBank
 • eurobank
 • GETIN Bank
 • citi handlowy
 • PKO BP
 • BGŻ BNP PARIBAS
 • Deutsche Bank
 • Milennium
 • iGotówka